top of page

Eurostar bidrager til markedsdialogen om biobrændstof   

_DSC3258_edited.jpg

Eurostar arbejder ud fra FN’s verdensmål for at skabe bæredygtig udvikling på vejene og bedre trafiksikkerhed for bilisterne.

 

Eurostar er i dialog med kommuner og Vejdirektoratet om, hvordan vi på bedste vis nedbringer forbruget af fossilt brændstof for at reducere CO2-udslippet og bidrage til en grønnere omstilling i vejsektoren.  

 

Et af midlerne har været at skifte til biobrændstof, men der mangler en markedsmodel, som kommercielt gør det muligt.

 

Det er en del af Eurostars indsatsområder, at vi vil gøre kørebaneafmærkning og vejmarkering mere CO2-neutral og miljøvenlig.  

 

”I år har vi reduceret vores brændstofforbrug med lige over 10 procent med en mere miljøbevidst tilgang til brændstofforbruget,” siger administrerende direktør hos Eurostar, Jesper Wraae-Bess, og tilføjer, at Eurostar – hvis markedet tillader det – vil være på 100 procent biodiesel eller eldrevet materiale om fem år.

 

”En måde at blive mere CO2-venlig og miljørigtig på er, hvis vi kan undgå for meget lapperi. Miljøbelastningen, når vi lapper eksisterende afmærkning, er nemlig næsten den samme som ved udlægning af ny markering. Derfor er der god miljøøkonomi i at vælge den dyreste og mest holdbare markering i første omgang,” siger Jesper Wraae-Bess.

 

Markedsmodel bremser grøn omstilling

Eurostar vil gerne medvirke til grøn omstilling og skifte til biobrændstof, men ifølge Jesper Wraae-Bess kræver det, at vi får en helt ny model på markedet:

 

”Der er ikke noget prisniveau lige nu, hvor biodiesel kommercielt kan bruges, så længe kommuner og Vejdirektoratet udelukkende kigger på laveste pris. Der skal findes en model, hvor det ikke bliver en økonomisk belastning, eller hvor det handler om at vinde entrepriser på miljøøkonomiske præmisser -  eksempelvis når man kører på biobrændsel.”

 

Eurostar arbejder dog på udfordringen i tæt samarbejde med Vejdirektoratet og kommuner:   

 

”Vi har allerede nu indgået i en dialog, hvor vi svarer på spørgsmål fra kommuner og Vejdirektoratet omkring vores holdning til biobrændstof og eldrevende køretøjer. Vi arbejder meget på det,” siger Jesper Wraae-Bess.

 

Større opgaver og miljøbonus vil reducere brændstofforbruget

Større sammenhængende markeringsarbejder og bonus for reduktion af forbruget i brændstof. Det er ifølge Jesper Wraae-Bess nogle af de lavest hængende frugter, som med fordel kan anvendes for at nedbringe forbruget af brændstof i vejsektoren.

 

”Man bruger i dag dieselfyrede smeltegryder til opvarmning af markeringsmaterialet. Her er energiforbruget næsten det samme, om man skal udlægge en 1000 meter streg eller en 10.000 meter streg. Man kunne opgøre antal liter brændstof, der bliver brugt pr. kg markeringsmateriale som eksempelvis termoplast pr. år og dermed sætte måltal for at nedbringe denne faktor,” siger Jesper Wraae-Bess og tilføjer:

 

”Vejdirektoratet kunne samtidig indføre en bonus afhængig af den procentvise besparelse til de entreprenører, der kan nedbringe forbruget af brændstof. Formel 1 har for eksempel indført en regel om, at de kun må bruge et vist antal liter benzin, når der afholdes Grandprix. Det samme krav kunne Vejdirektoratet og kommunerne stille.”

Er du interesseret i at følge vores arbejde, og vil du holde dig orienteret om, hvad der sker i branchen for kørebaneafmærkning og vejmarkering? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få ny viden på området.

Nyhedsmail.png
bottom of page