top of page

Eurostar skaber sikre rammer til varehåndtering med opstribning

Opstribning_i_logistik 3.jpg

Lager, logistik og industrivirksomheder har behov for ordentlig opstribning, når det handler om at skabe sikre forhold for de medarbejdere, som håndterer varer og i øvrigt bevæger sig rundt i lager- og logistikejendommene.

 

Eurostar Danmark er landets førende firma indenfor opstribning, der både giver overblik og adskillelse for gående og kørende trafik, og som også sørger for optimering af pladsen på lageret.

 

”Eurostars opstribninger benyttes dagligt af alle landets trafikanter. Både på motorvejene, hovedvejene, cykelstierne, i skolegården og i de efterhånden rigtig mange lager- og logistikejendomme, som betjener den voksende nethandel,” siger Jesper Wraae-Bess, som er direktør i Eurostar Danmark. Han tilføjer:

 

”De fleste mennesker i Danmark ser vore opstribninger hver dag, dog uden at vide hvem, der står bag.”

 

Om det er svingbaner, markering af vejbaner på motorvejen, kantlinjer der advarer bilisterne akustisk i vejsiden, markering af P-båse ved indkøbscentret, markering af pladser til elbiler ved ladestandere, cykelsti markeringer, fodgængerfelter eller hinkeruder i skolegården. Så er det med stor sandsynlighed Eurostar, som står bag både produktion og etablering af alle disse markeringer.

 

Eurostar arbejder for, at bilister, chauffører, cyklister, fodgængere og legende børn i skolegården bliver guidet på rette vej. Men Eurostars medarbejdere er også involveret, når det drejer sig om at optimere trafiksikkerheden på lagrer og logistikcentre over hele landet.

 

Opstribning vejleder lagermedarbejderen

Eurostars opstribning skaber et nemt og selvforklarende forløb, så ingen er i tvivl om, hvor varerne skal placeres. Det handler om opstribning. Og selvom man ikke lægger mærke til striberne i hverdagen, er de ikke desto mindre utroligt vigtige for dem, de er beregnet til.

 

Medarbejdere og truckførere i lager og logistikvirksomheder er heller ikke i tvivl om, at en synlig opstribning øger sikkerheden, forklarer Eurostars direktør:

 

”Vi løser opgaver i rigtig mange lager- og logistikejendomme. Det handler om at lave en simpel opstribning, som skaber overblik for både gående og kørende trafik og samtidig adskiller dem på sikker vis,” siger Jesper Wraae-Bess.

 

”Hvis for eksempel en person åbner en dør og går ud på lageret, skal de kunne bevæge sig rundt uden at blive kørt ned af en truck. Derfor markeres zoner omkring ind- og udgange, så truckførerne ikke risikere at ramme en gående, når de holder sig indenfor den synlige opstribning. Ydermere kan vi udføre piktogrammer og symboler i både maling og termoplast, så man aldrig bliver i tvivl om, i hvilke baner de forskellige trafikanter hører til,” siger Jesper Wraae-Bess.

 

På samme måde opstriber Eurostar kritiske områder, så brandveje og flugtveje bliver hold fri for gods, og sådan at arbejdstilsynets regler herom bliver overholdt. Markeringerne på gulvene gør dermed trafikken både sikker og effektiv.

 

”Alle kender hajtænder fra trafikken på gader og veje, men for enden af et gangareal signalerer hajtænder helt klart, at fodgængere skal passe på krydsende trafik. Det kan vi understrege ved brug af for eksempel et piktogram der viser en truck,” forklarer Jesper Wraae-Bess.

 

Plads til flere paller

Opstribningen i lager- og logistikejendomme er en del af helheden i, hvordan lageret fungerer og udnyttes optimalt. Eurostar er vant til at håndtere præcis opmåling og inddeling af lagerpladsen, men inden det sker, gennemgås planerne for, hvordan gulvpladsen tænkes opdelt.

 

”Vi har fokus på at opnå løsninger, der både markerer dedikerede områder på lageret og i modtagelses- og afsendelsesområderne, hvor vi har gode erfaringer med differentierede farver eller skraverede områder,” forklarer Jesper Wraae-Bess.

 

På samme måde, som man optimerer parkeringsarealer, kan man optimere antallet af pallepladser, uden det går ud over manøvrepladsen til varehåndteringen med truck. Men til forskel fra parkeringspladsen kræver det viden om, hvordan truck med og uden gods bevæger sig rundt på lageret i forhold til, hvordan gods og lagerinventar er placeret.

 

”Denne specialistviden er en del af DNA’et hos vore medarbejdere, og gennem kommunikation med kunden om aktiviteterne, sørger vi for den optimale løsning,” siger han.

 

Fleksibel rangering af godset

Opstribningen i forsendelsesområdet er ekstra vigtig og kan medvirke til, at det bliver nemmere at sortere og rangere pallegods til mange destinationer. Dog skal der være plads til, at trucks og fodgængere kan bevæge sig sikkert rundt – så det er muligt at få fat i det klargjorte gods.

 

”Hvis et logistikcentret har store forsendelser af ensartede varer, såkaldte full-loads, tages der selvfølgelig hensyn til, at man kan tage køre- og gangarealer i brug, ved en differentieret logisk opstribning,” forklarer Jesper Wraae-Bess.

 

Under alle omstændigheder sørger Eurostar for at markere flugtveje, så arbejdstilsynets regler overholdes. Samlet set effektiviseres og optimeres alle operationer på lageret, hvilket er en fleksibilitet, som mange kunder ønsker.

 

Nummerering og markering af godset

På samme måde kan Eurostar forsyne pallerækkerne med en nummerering i enderne, så truckførerne får præcist besked om, hvor de skal placere godset. Nummeret kan korrespondere med en palleplads i reolsystemet, og derved kan der skabes en nem integration med eksisterende logistikværktøjer.

 

Dialogen om markering og opstribning er vigtig

Eurostars arbejde starter altid med en indledende dialog med kunderne. Uanset om det er et helt nyt lager, som skal have ny opstribning, eller et eksisterende, der skal optimeres, er det vigtigt, at man får overblik over arbejdsgange og lagerlayout.

 

Som Danmarks førende eksperter i både kørebaneafmærkning og opstribning af lagerhaller er Eurostar gode til at få det optimale ud af pladsen og samtidig skabe en sikker arbejdsplads, samt en sikker og effektiv håndtering af varer og gods. Eurostar er også vant til at løse opgaverne hurtigt og inden for de udstukne deadlines. Desuden er Eurostars løsninger altid slidstærke striber.

 

”Vores kunder tæller både lagre, logistikejendomme, detailkæder, indkøbscentre, bilhuse med værksteder og meget mere. Vi har en bred kontaktflade. Rigtig mange ved, hvem vi er, og flere og flere kommer til. Vores opstribning har stor betydning for optimale og effektive logistikprocesser, og for sikkerheden,” siger Jesper Wraae-Bess og tilføjer, at Eurostar har mange års erfaring i samarbejde og dialog med arkitekter og rådgivende ingeniører.

Er du interesseret i at følge vores arbejde, og vil du holde dig orienteret om, hvad der sker i branchen for kørebaneafmærkning og vejmarkering? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få ny viden på området.

Nyhedsmail.png
bottom of page