top of page

P-pladsmarkering ved Rosengårdscentret i Odense

Rosengårds Centret 1.jpg

Eurostar har etableret 300 P-pladsmarkeringer ved Rosengårdscenteret i Odense. Opgaven er udført for NCC, som har lagt ny asfalt ud ved centerets parkeringsarealer.

 

Borgerne i Odense Kommune kan nu parkere bilen på helt frisk underlag, og vi garanterer, at P-pladserne er nemme at se. Som billederne viser, er der tale om helt almindelige parkeringsbåse. Og det er naturligvis en hjælp for bilisterne, at P-pladserne er tydeligt markeret. Ud over de almindelige P-markeringer har Eurostar også mulighed for at etablere flotte og slidstærke markeringer af P-pladser til bestemte formål.

 

P-pladsmarkeringer til elbiler og handicapparkering

Det kan være P-pladser med ladestandere (link til https://www.eurostar.as/p-pladsmarkering), P-pladser forbeholdt gæster eller handicapparkering. Belægning i klare farver og termoplast-symboler er nemme at afkode for bilisterne, som nemt finder den rette plads.

 

Virksomheder og offentlige kontorer kan skabe positiv opmærksomhed, når P-markeringerne tager hensyn til de mennesker, der skal benytte et parkeringsområde. Gæsterne på P-anlægget i byen, boligforeningen, idrætsanlægget, institutionen, virksomheden og den offentlige arbejdsplads får nemmere ved at finde parkering, hvis båsene er mærket med tydelige symboler.

 

Og det gælder ikke kun båse til elbiler. Eurostar laver alle former for parkeringsbåse, det kan være handicapparkering, gæsteparkering eller pladser til bestemte medarbejdere.

 

”Det er kun fantasien, der sætter grænser. Vi designer, fremstiller og monterer unikke symboler til enhver situation. Vi giver kunderne inspiration og vejledning til at finde netop den opsigtsvækkende markering af P-pladser, som de har brug for,” siger Eurostars direktør, Jesper Wraae-Bess.

 

Tydelig vejledning med anerkendte PREMARK-symboler

Hos Eurostar bruger et bredt udvalg af PREMARK-symboler i termoplast til at etablere de farverige P-pladser. PREMARK-symbolerne er kendt for god holdbarhed og er udviklet til permanent brug udendørs.

 

Når det gælder markering af P-pladser til handicappede eller elbiler benytter Eurostar de symboler, som Vejdirektoratet foreskriver i sin vejledning (link til https://www.eurostar.as/symboler-til-elbiler-og-ladestandere-b%C3%B8r-v%C3%A6re-ensartede). På den måde sikrer vi, at P-båsene både er lovlige, opsigtsvækkende, slidstærke og langtidsholdbare.

Er du interesseret i at følge vores arbejde, og vil du holde dig orienteret om, hvad der sker i branchen for kørebaneafmærkning og vejmarkering? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få ny viden på området.

Nyhedsmail.png
bottom of page