top of page

Styr på vejstriberne i Odense Kommune:

12 år med ”Safe-R-View”

Maaling%20af%20vejstriber_edited.jpg

Eurostar registrerer løbende alle vejstriber i Odense Kommune. Når vejmarkeringen bliver nedslidt, rykker Eurostar selv ud og genmarkerer. Servicen hedder Safe-R-View, og hensigten med konceptet er at lette dagligdagen for de driftsansvarlige på vejområdet i kommunerne og sikre, at ressourcerne til afstribning bliver brugt så effektivt som muligt.

 

Når Odense Kommune får lagt ny asfalt på vejene, er det Eurostar, der udlægger vejstriber efterfølgende. Selvom de er hårdføre, så bliver selv den bedste vejmarkering slidt med tiden. Kommunen skal derfor løbende have fornyet opstribning. Og det kan være et omfattende arbejde at holde sig ajour med tilstanden på alle vejstriberne og derfor vanskeligt at prioritere, hvor man skal sætte ind.

 

Eurostar registrerer derfor løbende alle vejstriber i Odense Kommune og har overblik over mængde, type, tilstand samt perspektiv på udskiftning. Og når afstribningen er nedslidt, rykker Eurostar selv ud og genmarkerer. Driftsplanlægger i Odense Kommune, Henrik Langholm Larsen, siger:

 

”Tidligere manglede vi information om den samlede vejmarkerings tilstand, men i dag indsamler Eurostar data for os. De hjælper os med at prioritere opgaverne og få dem løst. Det giver ro i maven, når vi ved, at akutte opgaver bliver identificeret og taget hånd om.”

 

Safe-R-View giver overblik

Jesper Wraae-Bess, der er direktør i Eurostar, forklarer, at den service, man tilbyder til kommuner som Odense Kommune, hedder Safe-R-View. Han siger om baggrunden for konceptet:

 

”Økonomisk set er vejstriber sjældent et stort fokusområde i kommunerne. Men synlig vejmarkering er afgørende for trafiksikkerheden, og ressourcerne skal derfor bruges så effektivt som muligt. Vi letter dagligdagen for de driftsansvarlige på vejområdet og sikrer, at de får mest mulig rådgivning, kvalitet og service for de midler, der er til rådighed. Det er ideen bag Safe-R-View.”

 

Tillid og kommunikation

Henrik Langholm Larsen er løbende i dialog med Eurostar i forhold til de akutte genmarkeringsopgaver samt de langsigtede vedligeholdelsesopgaver. Men Eurostar har stor frihed til selv at udvælge de mest presserende opgaver inden for budgetrammen. Han siger:

 

”Eurostar er meget selvkørende. Derfor er det også ekstra vigtigt, at vi har tillid til hinanden og en gensidig forståelse af det gode samarbejde. Kommunikationen skal fungere, og det gør den også, synes jeg. Deres folk på vejen ringer for eksempel direkte til mig, hvis der er spørgsmål til en opgave.”

 

I 12 år har Eurostar hjulpet Odense Kommune med nye markeringer og genmarkering. I dag har en række af landets kommuner en serviceaftale med Eurostar, som ligger inden for konceptet Safe-R-View.

Er du interesseret i at følge vores arbejde, og vil du holde dig orienteret om, hvad der sker i branchen for kørebaneafmærkning og vejmarkering? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få ny viden på området.

Nyhedsmail.png
bottom of page