top of page
asfalt_stribe_edited.jpg

Ny udbudsforskrift 

– Kørebaneafmærkning skal øge trafiksikkerheden

Vejdirektoratet har for nylig offentliggjort en revideret udbudsforskrift for kørebaneafmærkning

Den nye udbudsforskrift beskriver blandt andet krav til afmærkningsmaterialernes fysiske egenskaber. Eksempelvis holdbarhed og krav til afmærkningens funktionelle egenskaber, herunder farve, friktion og lystekniske egenskaber i tørt og vådt føre. 

 

Alle disse egenskaber giver tilsammen en funktionsegenskab, der kan defineres som bilistens orienteringstid. Og det er derfor muligt objektivt at definere, hvor god kørebaneafmærkningen er, og hvor lang tid bilisten har til at orientere sig i trafikken.

Krav til kørebaneafmærkning giver større trafiksikkerhed 
Den reviderede udbudsforskrift for kørebaneafmærkning er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Vejdirektoratets vejregelgruppe Asfalt. Vores administrerende direktør, Jesper Wraae-Bess, er blandt bidragsyderne til den nye udbudsforskrift, der erstatter den tidligere udgave fra juni 2010. 

 

”Vi vil gerne være med til at sikre en høj kvalitet af kørebaneafmærkning og bidrage til en bedre fremkommelighed og ikke mindst en større trafiksikkerhed. Det er vigtigt, at landets kommuner tager udgangspunkt i den nye udbudsforskrift, når der skal laves udbudsmateriale for både store og små entrepriser for at skabe grundlag for et løft i kvaliteten af kørebaneafmærkning. Det er der behov for,” forklarer han. 

 

Kommunalt fokus på kvalitet og kontrol af kørebaneafmærkning
Jesper Wraae-Bess håber på, at offentlige bygherrer vil tage den nye udbudsforskrift til sig og samtidig benytter lejligheden til at få fulgt op på kvaliteten af kørebaneafmærkningen. Det er også vigtigt, at der bliver indført kontrol med leverancer af kørebaneafmærkningen i kommunerne. 

 

”Vi oplever desværre, at der ikke bliver fulgt op på de krav, der stilles til kørebaneafmærkningen i udbudsmaterialerne. Med de øgede krav, fremtidens og nutidens biler stiller til kørebaneafmærkningen, er der behov for et meget stort løft af kørebaneafmærkningen, der er et af de største elementer inden for trafiksikkerhed. Og dét er netop det store fokusområde i den nye udbudsforskrift,” siger Jesper Wraae-Bess og fortsætter:

 

”Det er nødvendigt, at branchen lever op til kravene, men det er i høj grad også vigtigt, at kommunerne kerer sig om deres kørebaneafmærkning, så vi kan hæve kvaliteten på vejene. Der er desværre ikke sammenhæng mellem ønsket om en høj trafiksikkerhed og de beslutninger, der bliver taget. Det er heldigvis nemt at rette op på, hvis alle kommuner er opmærksomme på kravene og arbejder med udbudsforskrifterne,” siger han.

 

Bliv klogere på den nye udbudsforskrift
Med den nyreviderede udbudsforskrift følger blandt andet en revideret almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), som omfatter udførelse af kørebaneafmærkning på veje med lang eller kort holdbarhed. AAB indeholder funktionskrav til den færdige kørebaneafmærkning samt krav til materialer, udførelse og kontrol.

Find vejledningen til Vejdirektoratets nye udbudsforskrift og de gældende paradigmer og almindelige arbejdsbeskrivelser for kørebaneafmærkning

Landets kommuner er velkomne til at kontakte Jesper Wraae-Bess for at få mere viden om, hvordan arbejdet med udbudsforskriften kan løfte kvaliteten og øge trafiksikkerheden på de danske veje.  

Er du interesseret i at følge vores arbejde, og vil du holde dig orienteret om, hvad der sker i branchen for kørebaneafmærkning og vejmarkering? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få ny viden på området.

Nyhedsmail.png
bottom of page